วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โรงเรียนบ้านหนองคู  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง      นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๓
นักเรียนร่วมทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน  ในกิจกรรม"วันแห่งความสะอาด"  ทุกวันพฤหัสบดี
๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๓  โรงพยาบาลรัตนบุรีให้บริการนักเรียนด้านทันตสุขภาพ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๓  นำนักเรียนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
นักเรียนฝึกซ้อมการวิ่ง  ๓๑ ขา  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น