วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยร่วมประกวดเรียงความหัวข้อ  "แม่ของแผ่นดิน"  นอกจากนั้นร่วมประกวดคัดลายมือ  วาดภาพ  เกี่ยวกับแม่  จัดนิทรรศการ  ร่วมแข่งขันพับหัวใจมอบแด่แม่  ร้องเพลง    พับดาว  ร้องเพลงกล่อมเด็ก  ฯลฯ


ครูและนักเรียนร่วมกันถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ
ลูกๆกราบคุณแม่
เด็กชายสุรพงษ์  โลนะลุน  ชั้นป.๓  เล่านิทานเกี่ยวกับความรักที่แม่มีต่อลูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น